Információ

  • A Könyvelés és könyvvizsgálás magánvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
    – számvitel és könyvvizsgálás (a Nyugdíjbiztosítási Alappal és az adóhivatallal szembeni beszámolók elkészítése);
    – az adózással és számvitellel kapcsolatos szaktanácsadás és konzultáció vállalkozások és magánvállalkozók számára. További információt a 0(50)2915425-ös mobil- számon vagy személyesen Jánosiban, a Sevcsenko u. 15. szám alatt  kaphatnak.
gabikaÜdvözlöm a Könyvelés és Könyvvizsgálás magánvállalat honlapján. Az oldal segítségével megismerkedhet a vállalat nyújtotta magas szakmai színvonalú szolgáltatásainkkal és azok ellenértékével.

A Könyvelés és Könyvvizsgálás magánvállalat hatékony segítséget nyújt önnek:
– a könyvvizsgálat szférájában; a pénzügyi információs folyamatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokban;
– Ukrajna „A könyvvizsgálói tevékenységről” c. törvénye által meghatározott szakmai tevékenység folytatásával kapcsolatos szolgáltatásokban, mint például a könyvelői nyilvántartás vezetése; pénzügyi beszámolók összeállítása; pénzügyi beszámolók elkészítése, áttekintése; könyvelői nyilvántartás megújítása.

Segítséget nyújtunk a könyvelői nyilvántartás és a pénzügyi beszámolók kérdéseivel kapcsolatos konzultációkon a nyilvántartási politika kiválasztásában, a könyvelői nyilvántartás módszertanának meghatározásában, megszervezésében és betartásában.

A Könyvelés és Könyvvizsgálás magánvállalat főbb tevékenységi köre:
– a könyvelői nyilvántartás és a könyvvizsgálat szférájában folytatott tevékenység;
– az adózással kapcsolatos konzultálás (KVED 69.20), ami magában foglalja az alábbiakat: a pénzügyi számlák előkészítését vagy könyvvizsgálatát;
– a vállalatok vagy természetes személyek üzleti műveleteinek nyilvántartása;
– a számlák ellenőrzése és azok helyességének alátámasztása;
– az adónyilatkozatok összeállítása magánszemélyek vagy vállalatok számára;
– a belső ellenőrzés rendszerével kapcsolatos konzultációk;
– az adózással, ezen belül az adóügyi nyilvántartás és az adóügyi beszámolók megszervezésével kapcsolatos konzultációk;
– az adóügyi nyilatkozatok és beszámolók összeállítása;
– az üzlet irányításával és folytatásával kapcsolatos konzultációk;
– a gazdasági tevékenység legalizációjához, megszervezéséhez és folytatásához szükséges okmányok kidolgozása (alapszabályzatok, napi parancsok, belső normák és szabályok, szolgálati utasítások, a személyzet ösztönzését célzó dokumentumok, stb.);
– a megrendelő érdekeinek képviselete a nyilvántartás, a könyvvizsgálat, az adózás témakörében az állami szerveknél, intézményeknél, szervezeteknél vagy a bíróságon;
– azon egyéb szakmai szolgáltatások, amelyek nem mondanak ellen a könyvvizsgálói tevékenység szabványainak, a könyvvizsgáló szakmai etikai kódexének, illetve amelyeket nem tiltják Ukrajna hatályos törvényei és Ukrajna könyvvizsgálói kamarájának határozatai.
Popovics Gabriella,
a beregszászi Könyvelés és Könyvvizsgálat magánvállalat független könyvvizsgálója